โรงแรม บ้านริมน้ำรีสอร์ท

มีห้องพักไว้บริการ 5 แบบ

ห้องพักแบบสุพีเรีย

พัก 1-2 ท่าน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ห้องพักแบบสุพีเรีย

พัก 1-2 ท่าน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ห้องพักแบบสุพีเรีย

พัก 2-3 ท่าน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ห้องพักแบบดีลักซ์

พัก 2-3 ท่าน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ห้องริมชล

พัก 3-4 ท่าน

รายละเอียดเพิ่มเติม